Intuitiva plastbackar

Vi på MoveTech har hittat lösningen!

En utav de mest intuitiva produkterna som vi har lanserat på marknaden är den vikbara backen. En produkt som inkorporerar an del smarta funktioner så som möjligheten att kunna vika upp backen samt vika ihop den vid returtransporter. Möjligheten att kunna vika ihop backen leder till en del sparande av utrymme både vid returtransport av backar från kunder och vid staplande av tomma backar hos leverantörer. Noggrant valt och väl anpassat material gör att backarna är lätta, kostnadseffektiva med en minimalt negativ inverkan på miljön.

Vi har också kompletterat detta sortiment med en variant av vikbar back dock med lock. Locket är speciellt utformat för att kunna skydda fraktade eller lagrade varor mot skador, damm, mm. Locket har skapats i två delar, med en passande form som ger möjligheten att kunna stapla vikbara backarna på varandra utan risk för skador på fraktad produkt eller att staplade backar välter. Möjligheten finns att man kan öppna halva locket medan den andra halvan fortfarande är stängt. Handtagen på båda sidor är inbyggda och ergonomisk utformade så att backen hanteras lätt och smidigt. Handtaget hjälper också till för att kunna vika upp eller vika ihop backen vid behov. Användningsområden kan vara allt från livsmedelshandeln till industrin eller flera andra branscher.